Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2015

marieminnr
marieminnr
1093 20e7 500
Reposted fromohshit ohshit viaalatelande alatelande

October 21 2014

marieminnr
Reposted fromIriss Iriss viaalatelande alatelande

October 10 2013

marieminnr
0238 f3f4
nie daj się oswoić byle komu.
marieminnr
Edinburgh by rostbiff
Reposted fromtwice twice viahattivatti hattivatti

October 01 2013

marieminnr
Chwyć się cieniutkiej niteczki pewności, że minie. To minie.
— Nosowska
Reposted fromjuliajuliajulia juliajuliajulia viaikropka ikropka

September 27 2013

marieminnr
2360 d5fa
Reposted fromzawiatrakami zawiatrakami viacynamon cynamon

September 17 2013

marieminnr
   Chociaż raz
   warto umrzeć z miłości.
   Chociaż raz.

   A to choćby po to,
   żeby się później chwalić znajomym,
   że to bywa.
   Że to jest.
   ... Umrzeć.

   Leżeć w cmentarzu czyjejś szuflady
   obok innych nieboszczyków listów
   i nieboszczek pamiątek
   i cierpieć...

   Cierpieć tak bosko
   i z takim patosem,
   jakby się było Toscą
   lub Witosem.

   ... I nie mieć już żadnych spraw
   i do nikogo złości.
   I tylko błagać Boga, by choć raz,
   choć jeszcze jeden raz
   umrzeć z miłości.

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromobliviate obliviate viaalatelande alatelande

September 13 2013

marieminnr
Ja i tak nie zmienię się
Choćbym nie wiem naprawdę jak chciał
— Myslovitz "Wieża melancholii"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialexxie lexxie
marieminnr
Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość.
— Stachura
Reposted fromkonwalia konwalia vialexxie lexxie
marieminnr
Kobieta jak nie ma jakiegoś zmartwienia, to znaczy że umarła.
— Katarzyna Grochola "Houston, mamy problem"
Reposted frommajkey majkey viacynamon cynamon
marieminnr
8737 4e7f
Reposted fromtwarze twarze viamariola mariola
marieminnr
9558 47fc 500
Reposted frompesy pesy viamariola mariola
marieminnr
4839 6833
Reposted frommariola mariola viaalatelande alatelande

June 18 2013

marieminnr
Nie zostawię jej [...] Nie ma takiej możliwości. Nie dzisiaj. Nie teraz i w ogóle nigdy.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viacynamon cynamon

May 31 2013

marieminnr
Nikt nie jest szczęśliwy, bo szczęśliwym się zaledwie bywa, tak samo jak nieszczęśliwym, ale ani jedno, ani drugie nie trwa wiecznie. 
— Judith Fathallah - " Chuda "
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viacynamon cynamon
marieminnr
Reposted frommonjurka monjurka vialexxie lexxie
marieminnr
Reposted fromyouthless youthless vialexxie lexxie

April 16 2013

marieminnr
3518 4e6d
Reposted fromthegirl thegirl viapapieroski papieroski
8737 a112 500
Reposted fromkattrina kattrina viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl